Intervjuer med våra gäster

Några av de föreläsare som gästat Kulturella hjärnan-initiativet har vi intervjuat om deras erfarenheter av forskning i ett nyöppnat gränsland mellan olika akademiska discipliner:

 

Töres Theorell, Stockholm, perform Quantitatve Studies on Cultural Activities Effects on Health. 2014-11-11

Fredrik Ullen, Stockholm, investigates how Musicianship affects Brain.
2014-03-26

 

Madeleine Hackney, Atlanta, studies Dance as Traetment of Parkinsons Disease
2014-01-30

 

Teppo Särkämö, Helsinki, investigating Music in Stroke Rehabilitation.
2013-10-23