Kategoriarkiv: Scholars blog

Känslor, lärande och hjärnan

Publicerat Från forskningsfronten, Scholars blog

Känslor spelar en viktig roll för lärande. Om vi studerar deras neurobiologi och integrerar nya rön med tidigare pedagogisk kunskap kan vi dra viktiga lärdomar och utveckla nya sätt att  förbättra lärandets praktik. Det är budskapet i en uppmärksammad nyutkommen bok ”Emotions, Learning and the Brain” av den amerikanska pedagogen och neurovetaren Mary Helen Immordino-Yang.

Ny bok: Hemisfärernas musik i ny omarbetad upplaga!

Publicerat Från forskningsfronten, Scholars blog

Första upplagan av Jan Fagius bok ”Hemisfärernas musik. Om musikhanteringen i hjärnan” utkom redan 2001, när neurobiologisk forskning på den musicerande hjärnan i mångt och mycket fortfarande var på ett pionjärstadium. Sedan dess har fältet, som läsare av kulturellahjarnan.se vet, formligen exploderat av aktivitet. Det är därför mycket glädjande att Fagius bok nu släpps i en ny, helt uppdaterad upplaga… Läs vidare