Kategoriarkiv: Från forskningsfronten

Skillnader i hjärnan påverkar risk för dyslexi

Publicerat Från forskningsfronten

Skillnader i hjärnan som finns redan innan man börjar lära sig läsa kan ha stor betydelse för om man drabbas av läs- och skrivproblem (dyslexi). Det visar professor John Gabrieli vid MIT, Massachusets. Han hoppas att undersökningar av sådana i framtiden ska kunna användas för att hitta barn som behöver särskilt stöd för att lära sig läsa och skriva ordentligt.

Digitala media, lärande och empati

Publicerat Från forskningsfronten

En spännande diskussion mellan Howard Gardner och Mary Helen Immordino Yang om digitala media, lärande och empati hölls i våras vid University of Southern Califonia. Nu kan man se den på video. (I det format videon är tillgänglig finns tyvärr ingen möjlighet att hoppa över de första fem minuternas introduktion från organisatörerna).

Introduktion och vägvisare: hjärna-lärande

Publicerat Från forskningsfronten

Mycket spännande forskning har senaste åren växt fram i skärningspunkten mellan utbildningsvetenskap, hjärnforskning och kognitiv psykologi. Vi har därför skapat en introduktion till detta forskningsfält, som samtidigt fungerar som vägvisare till de främsta forskningsgrupperna och centrumbildningarna i fältet, och till olika initiativ för att presentera och sprida de kunskaper denna forskning har gett.

Tango förbättrar rörelseförmåga vid Parkinsons sjukdom

Publicerat Från forskningsfronten

En kontrollerad studie som visar att Parkinsonpatienter som får dansa argentinsk tango två gånger i veckan blev betydligt bättre än de som inte fått dansa vad gäller egenskaper som balans, gånghastighet och finmotorik. Många mindre studier har visat att olika former av dans och rytmiska rörelser till musik har positiva effekter på Parkinsonpatienter. Amerikanska forskare har nu gjort en större… Läs vidare

Tidig musikträning stärker koordinationen

Publicerat Från forskningsfronten

Musikträning före skolåldern leder till bättre förbindelser mellan de två hjärnhalvornas sensoriska och motoriska centra, och ger därigenom bättre förmåga att senare i livet koordinera sinnesintryck och rörelser. Det är sedan tidigare väl känt att intensiv musikträning leder till fysiska förändringar av hjärnans struktur, bland annat i förbindelsen mellan den vänstra och högra hjärnhalvan. Man har också tidigare visat att… Läs vidare

Musik och tal – olika sätt analysera tonhöjd

Publicerat Från forskningsfronten

Hjärnan har två olika system för att hantera tonhöjd – ett som vi använder för tal, och ett som vi bara använder för musik. Det menar Robert Zatorre och Shari Baum i en essä i PLoS Biology: Musik och tal anses ofta vara unika mänskliga kommunikationssystem, och det finns många likheter mellan deras struktur. Båda är komplexa och hierarkiska, de… Läs vidare

Slå på en gen och få minnet åter?

Publicerat Från forskningsfronten

Forskare har gett senila möss minnesförmågan åter genom att i hjärnans hippocampus slå på produktionen av ett enda protein. Som fäster kemikalier vid somliga gener i nervcellerna, och därigenom stänger av generna. Kan detta utnyttjas för att hejda demens hos människor? Kognitiva förmågor (tänkande, minne) sjunker successivt vid åldrande. Forskare i Heidelberg har nu sett att åldrande åtföljs av minskad… Läs vidare

Olika inlärning med morot och piska

Publicerat Från forskningsfronten

Inlärning med hjälp av belöning medieras av andra nervbanor i hjärnan än inlärning genom bestraffning. Det visar försök med möss som genmodifierats så att särskilda grupper av nerver kan aktiveras genom ljus (kallat optogenetik): Såväl djur som människor formar delar av sitt beteende genom att upprepa beteenden som gett trevliga resultat, och undvika sådana som gett otrevliga. Man har länge… Läs vidare

Testosteron och samarbete

Publicerat Från forskningsfronten

Testosteron ökar verkligen benägenheten att ställa upp för det gemensamma bästa, och att lita på andra, visar nya rön från nederländska forskare: År 2010 rapporterade en schweizisk forskargrupp att om de sprutade in testosteron i kvinnliga försökspersoner, så påverkades deras beteende i riktning mot att bli mer benägna att ge rättvisa erbjudanden i den typ av ”ultimatumspel”, där försöksledaren lägger… Läs vidare

Staden stressar hjärnan!

Publicerat Från forskningsfronten

Stadsmiljön stressar vår hjärna, och gör oss känsligare för olika former av stress. Om detta var den tyske psykologen Peter Kirsch och Chalmers arkitekturprofessor Roger Ulrich  rörande ense under ett panelsamtal på Vetenskapsfestivalen i Göteborg i april 2012. Roger Ulrich forskar om arkitekturens och landskapsarkitekturens betydelse för vårt välbefinnande. Bland annat berättade han om en undersökning han gjort i USA,… Läs vidare

Neuroscience har mycket att säga om lärande!

Publicerat Earlier lectures, Föreläsningsserien den kulturella hjärnan, Från forskningsfronten

Forskningen om nervsystemet har mycket att säga om utbildning och lärande, menade professorn vid Karolinska Institutet Torkel Klingberg, när han pratade på Vetenskapsfestivalen i Göteborg i april 2012. Han berättade där om sina egna studier av skolbarn i Nynäshamn, där han undersökt arbetsminnet, dvs förmågan att hålla olika informationsbitar aktuella under en kort period. Till exempel att kunna minnas instruktioner,… Läs vidare