Kategoriarkiv: Från forskningsfronten

Kan kulturella aktiviteter hjälpa mot demens?

Publicerat Från forskningsfronten

  Mycket tyder på att man kan motverka och lindra demens med olika former av kulturell stimulans. Videon nedan visar bara ett av många väldokumenterade fall där musiklyssnande kunnat föra svårt dementa personer tillbaka till minnen och kommunikation. Välkontrollerade studier visar att musikterapi generellt är välgörande för dementa, och minskar risken för utbrott av upphetsning och stress. Även konstvisningar för… Läs vidare

Kan dans bromsa Parkinsons sjukdom?

Publicerat Från forskningsfronten

Flera forskargrupper runt om i världen utvecklar metoder att behandla patienter med Parkinsons sjukdom med olika former av dans. De har i kontrollerade studier visat att dansterapier kan bromsa utvecklingen av många symptom, och till och med ge kliniskt betydelsefulla förbättringar av balans och kontroll över de egna rörelserna. Detta har visats för en rad olika former av dans: argentisk… Läs vidare

Gener, inte bara träning, påverkar vem som blir en duktig musiker.

Publicerat Från forskningsfronten
rocksangerska2-xchng243732_7591

Nya undersökningar visar att arvet spelar mycket större roll än man tidigare trott för musikalisk begåvning. Det är den svenske forskaren Fredrik Ullén, som med sina medarbetare undersökt ett stort antal tvillingpar, och sett att gener har stort inflytande över både rytmik, melodisk förmåga och gehör. Dessutom spelar generna stor roll för att avgöra vilka som lägger ner mycket tid… Läs vidare

Varför minskade stöket när man slutade övervaka eleverna?

Publicerat Från forskningsfronten
pojkeskolbank

Stöket i en amerikansk skola minskade dramatiskt när man tog bort vakter, passerkontroll och annan övervakning. Denna, och många andra observationer kan förklaras med en ny teori, som bland annat bygger på insikter från hjärnavbildningar. Det menar i alla fall professor Bruce McCandliss och medarbetare, som döper teorin till ”mis en place”

Barn som musicerar får bättre arbetsminne och lättare att lära

Publicerat Från forskningsfronten
violinistteckning-xchng1396028_32971291

Musikträning stärker barns arbetsminne, som spelar en stor roll för många sorters inlärning. Det har nu visats av en grupp svenska forskare med professor Torkel Klingberg i spetsen. Därigenom har vi fått klart för oss att det inte bara finns ett statistiskt samband mellan musikträning och god förmåga att lära sig, utan ett orsakssamband. Och vi har blivit lite klokare… Läs vidare

Hur musik skapar känslor

Publicerat Från forskningsfronten
billieholliday

Under senare år har vi lärt oss all mer om hur det går till när musik väcker olika känslor hos människor.  Bland annat har man sett att musik med olika känslomässigt innehåll aktiverar olika delar av hjärnan. I en översiktsartikel i Nature Reviews of Neurosciences sammanfattar professor Stefan Koelsch från Berlin denna forskning, och pekar på möjligheter att utnyttja kunskapen… Läs vidare

Färg- och formseende

Publicerat Från forskningsfronten
FärgochformansikteCreditConway

För att förstå hur den mänskliga hjärnan upplever och reagerar på konst behöver man förstå hur det går till när hjärnan hanterar synintryck. Konstnären och neuroforskaren Bevil Conway i Boston, Massachusets, visar i en artikel i Nature Neuroscience att vår uppfattning av färg respektive ansiktsform hanteras genom parallella informationsströmmar i hjärnan, som upprepade gånger processas och då kan kopplas ihop… Läs vidare

Teppo Särkämö: Music in treatment of stroke and dementia

Publicerat Earlier lectures, Från forskningsfronten
Sarkamo198-2

At Wednesday 23 Oct, Teppo Särkämö from Helsinki, gave a very interesting lecture at the ”Culture and Health”-series about music in stroke rehabilitation and treatment of  dementia-patients. In controlled studies, music listening but not literature listening had significant effects after stroke. Both listening to music and singing improved cognitive skills in dementia patients. Teppo Särkämö from Helsinki/Jyväskylä has made groundbreaking… Läs vidare

Skillnader i hjärnan påverkar risk för dyslexi

Publicerat Från forskningsfronten
barn läser xchng 227401_6794 kvadrat free jwarletta

Skillnader i hjärnan som finns redan innan man börjar lära sig läsa kan ha stor betydelse för om man drabbas av läs- och skrivproblem (dyslexi). Det visar professor John Gabrieli vid MIT, Massachusets. Han hoppas att undersökningar av sådana i framtiden ska kunna användas för att hitta barn som behöver särskilt stöd för att lära sig läsa och skriva ordentligt.

Tango förbättrar rörelseförmåga vid Parkinsons sjukdom

Publicerat Från forskningsfronten
Madeleines tangoövningar2

En kontrollerad studie som visar att Parkinsonpatienter som får dansa argentinsk tango två gånger i veckan blev betydligt bättre än de som inte fått dansa vad gäller egenskaper som balans, gånghastighet och finmotorik. Många mindre studier har visat att olika former av dans och rytmiska rörelser till musik har positiva effekter på Parkinsonpatienter. Amerikanska forskare har nu gjort en större… Läs vidare

Tidig musikträning stärker koordinationen

Publicerat Från forskningsfronten
trummpojke180

Musikträning före skolåldern leder till bättre förbindelser mellan de två hjärnhalvornas sensoriska och motoriska centra, och ger därigenom bättre förmåga att senare i livet koordinera sinnesintryck och rörelser. Det är sedan tidigare väl känt att intensiv musikträning leder till fysiska förändringar av hjärnans struktur, bland annat i förbindelsen mellan den vänstra och högra hjärnhalvan. Man har också tidigare visat att… Läs vidare