Kategoriarkiv: Från forskningsfronten

Empati – lida med eller känna för?

Publicerat Från forskningsfronten

Att lida med eller känna för den som lider? Att själv lida och må dåligt, eller känna värme och sympati? Skillnaden blir viktig för alla som möter människor i svåra situationer,  särskilt om det sker yrkesmässigt. I en översiktsartikel i Current Biology beskriver Tania Singer och Olga Klimecki att skilda regioner i hjärnan är inblandade. Man kan träna sig att… Läs vidare

Kan musicerande stärka arbetsminne och lärande?

Publicerat Från forskningsfronten

  När barn tränar på musik så förbättras deras arbetsminne. De blir bättre på att hålla flera saker i huvudet samtidigt, och det har stor betydelse för deras förmåga inte bara att sjunga och spela, utan att lära sig en rad andra saker. Det är därför inte förvånande att en del studier visat att barn som aktivt ägnar sig åt… Läs vidare

Kan musik förbättra återhämtningen efter stroke?

Publicerat Från forskningsfronten

Att få lyssna på sådan musik man tidigare gillat stärker påtagligt återhämtningen efter en stroke. Särskilt om lyssnandet får börja tidigt. Det har  av en finsk forskargrupp visat med undersökningar som varit så övertygande att en av världens främsta medicinska tidskrifter, ”The Lancet”, uppmanat sjukvården världen över att börja omsätta rönen i praktisk vård och rehabilitering. Forskarvärlden är inte speciellt förvånad… Läs vidare

Musik kan lindra psykisk ohälsa

Publicerat Från forskningsfronten

Allt fler välgjorda vetenskapliga studier visar att olika former av psykisk ohälsa kan lindras med hjälp av musik. Både depressioner och psykoser (schizofreniliknande tillstånd) kan behandlas med musikterapier, om behandlingen ges regelbundet över längre tid. Symptomen dämpas och chansen ökar ordentligt att patienternas dagliga liv ska fungera. Även vid allvarligare störningar i autismspektrat har musikbehandlingar visat sig fungera. De har… Läs vidare

Kan kulturella aktiviteter hjälpa mot demens?

Publicerat Från forskningsfronten

  Mycket tyder på att man kan motverka och lindra demens med olika former av kulturell stimulans. Videon nedan visar bara ett av många väldokumenterade fall där musiklyssnande kunnat föra svårt dementa personer tillbaka till minnen och kommunikation. Välkontrollerade studier visar att musikterapi generellt är välgörande för dementa, och minskar risken för utbrott av upphetsning och stress. Även konstvisningar för… Läs vidare

Kan dans bromsa Parkinsons sjukdom?

Publicerat Från forskningsfronten

Flera forskargrupper runt om i världen utvecklar metoder att behandla patienter med Parkinsons sjukdom med olika former av dans. De har i kontrollerade studier visat att dansterapier kan bromsa utvecklingen av många symptom, och till och med ge kliniskt betydelsefulla förbättringar av balans och kontroll över de egna rörelserna. Detta har visats för en rad olika former av dans: argentisk… Läs vidare

Gener, inte bara träning, påverkar vem som blir en duktig musiker.

Publicerat Från forskningsfronten

Nya undersökningar visar att arvet spelar mycket större roll än man tidigare trott för musikalisk begåvning. Det är den svenske forskaren Fredrik Ullén, som med sina medarbetare undersökt ett stort antal tvillingpar, och sett att gener har stort inflytande över både rytmik, melodisk förmåga och gehör. Dessutom spelar generna stor roll för att avgöra vilka som lägger ner mycket tid… Läs vidare

Varför minskade stöket när man slutade övervaka eleverna?

Publicerat Från forskningsfronten

Stöket i en amerikansk skola minskade dramatiskt när man tog bort vakter, passerkontroll och annan övervakning. Denna, och många andra observationer kan förklaras med en ny teori, som bland annat bygger på insikter från hjärnavbildningar. Det menar i alla fall professor Bruce McCandliss och medarbetare, som döper teorin till ”mis en place”

Barn som musicerar får bättre arbetsminne och lättare att lära

Publicerat Från forskningsfronten

Musikträning stärker barns arbetsminne, som spelar en stor roll för många sorters inlärning. Det har nu visats av en grupp svenska forskare med professor Torkel Klingberg i spetsen. Därigenom har vi fått klart för oss att det inte bara finns ett statistiskt samband mellan musikträning och god förmåga att lära sig, utan ett orsakssamband. Och vi har blivit lite klokare… Läs vidare

Hur musik skapar känslor

Publicerat Från forskningsfronten

Under senare år har vi lärt oss all mer om hur det går till när musik väcker olika känslor hos människor.  Bland annat har man sett att musik med olika känslomässigt innehåll aktiverar olika delar av hjärnan. I en översiktsartikel i Nature Reviews of Neurosciences sammanfattar professor Stefan Koelsch från Berlin denna forskning, och pekar på möjligheter att utnyttja kunskapen… Läs vidare

Färg- och formseende

Publicerat Från forskningsfronten

För att förstå hur den mänskliga hjärnan upplever och reagerar på konst behöver man förstå hur det går till när hjärnan hanterar synintryck. Konstnären och neuroforskaren Bevil Conway i Boston, Massachusets, visar i en artikel i Nature Neuroscience att vår uppfattning av färg respektive ansiktsform hanteras genom parallella informationsströmmar i hjärnan, som upprepade gånger processas och då kan kopplas ihop… Läs vidare

Teppo Särkämö: Music in treatment of stroke and dementia

Publicerat Earlier lectures, Föreläsningsserien den kulturella hjärnan, Från forskningsfronten

At Wednesday 23 Oct, Teppo Särkämö from Helsinki, gave a very interesting lecture at the ”Culture and Health”-series about music in stroke rehabilitation and treatment of  dementia-patients. In controlled studies, music listening but not literature listening had significant effects after stroke. Both listening to music and singing improved cognitive skills in dementia patients. Teppo Särkämö from Helsinki/Jyväskylä has made groundbreaking… Läs vidare