Kategoriarkiv: Från forskningsfronten

Kan träning göra vem som helst till mästare?

Publicerat Blänkare, Från forskningsfronten

Nyligen skrev Dagens Nyheter om K. Anders Ericsson, psykologiprofessor vid Florida State University.  Ericsson menar att rätt sorts träning kan locka fram oanade förmågor inom människor. Han har fått en försöksperson att gå från att minnas åtta siffror till att minnas 82 siffror i följd. Ericsson har studerat idrottsmän och musiker, och sprider nu sin vision till företagsledare och politiker…. Läs vidare

Dans bryter sjukdomsstigmat kring Parkinsons

Publicerat Blänkare, Från forskningsfronten

I tidskriften JAMA skriver Carrie Butt om projektet Dance for PD – sedan 15 år samarbetar professionella dansare från Mark Morris Dance Group i New York med parkinsonpatienter för att underlätta deras liv och för att bryta sjukdomsstigmat. Dance for PD-kurser finns nu i 16 länder. I Sverige finns de i Halmstad, Jönköping och Malmö. Dance builds students’ strength, increases… Läs vidare

Känslor, lärande och hjärnan

Publicerat Från forskningsfronten, Scholars blog

Känslor spelar en viktig roll för lärande. Om vi studerar deras neurobiologi och integrerar nya rön med tidigare pedagogisk kunskap kan vi dra viktiga lärdomar och utveckla nya sätt att  förbättra lärandets praktik. Det är budskapet i en uppmärksammad nyutkommen bok ”Emotions, Learning and the Brain” av den amerikanska pedagogen och neurovetaren Mary Helen Immordino-Yang.

Naturen kan dämpa stress och stärka hälsan

Publicerat Från forskningsfronten

En rad välgjorda vetenskapliga undersökningar visar att naturmiljöer påverkar vår hjärna på mycket hälsosammare sätt än stadsmiljöer. Att se naturmiljöer är avstressande, medan man behåller en hög stressnivå när man exponeras för en stadsmiljö. Promenader i tysta alléer och parker minskar ens grubblande och ältande av egna fel och misstag, medan promenader längs trafikerade gator inte har någon sådan effekt…. Läs vidare

Christian Gold: Bevisläget kring musikterapi vid psykisk ohälsa

Publicerat Earlier lectures, Föreläsningsserien den kulturella hjärnan, Från forskningsfronten

Allt fler kliniska studier visar nu att musikterapi har effekt mot olika former av psykisk ohälsa. Det gäller inte minst depressioner, psykoser och autism. Det berättade Christian Gold när han besökte Kulturella hjärnan torsdagen 15 oktober 2015. Han är forskningsledare vid   forskningsinstitutet Uni Research i Bergen, och professor vid Institutionen för Musik vid Griegakademin, Bergens Universitet, dit han pendlar från… Läs vidare

Naturpromenader minskar grubbel och ältande

Publicerat Från forskningsfronten

Promenader i naturen får oss att grubbla mindre över våra brister och tillkortakommanden, och det kan ha betydelse för vår mentala hälsa. Det visar spännande experiment av den unge forskaren  Gregor Batman vid Stanford, USA. Att då och då reflektera över brister och misslyckanden är både naturligt och nyttigt. Men om man fastar i en

Ny bok: Hemisfärernas musik i ny omarbetad upplaga!

Publicerat Från forskningsfronten, Scholars blog

Första upplagan av Jan Fagius bok ”Hemisfärernas musik. Om musikhanteringen i hjärnan” utkom redan 2001, när neurobiologisk forskning på den musicerande hjärnan i mångt och mycket fortfarande var på ett pionjärstadium. Sedan dess har fältet, som läsare av kulturellahjarnan.se vet, formligen exploderat av aktivitet. Det är därför mycket glädjande att Fagius bok nu släpps i en ny, helt uppdaterad upplaga… Läs vidare

Eckart Altenmüller: Apollos gåva och förbannelse – musikinlärning och musikers yrkessjukdomar

Publicerat Earlier lectures, Föreläsningsserien den kulturella hjärnan, Från forskningsfronten

Professor Eckart Altenmüller från Hannover är en av världens ledande forskare kring vad som sker i hjärnan när man lär sig spela musik. Den 21 september gästade han ”Kulturella hjärnan” och talade om ”Apollos gåva och förbannelse”. Så fort man börjar spela och träna musik skapas nya kopplingar i hjärnan. Nämligen mellan den del som har hand om hörselintryck (”hörselcentrum”)… Läs vidare

Vi lär oss av att leka – råttor hjälper oss förstå hur!

Publicerat Från forskningsfronten

Det är sedan länge känt att lek spelar stor roll för vårt lärande. Att leken utvecklar vår förmåga till problemlösning, kreativitet, abstrakt tänkande och språkutveckling. Och att den har stor betydelse för utvecklingen av våra sociala och emotionella förmågor. För att förstå hur det går till när vi lär oss av att leka –  vilka delar av hjärnan som är… Läs vidare

Musik, stress och immunförsvar

Publicerat Från forskningsfronten

En viktig anledning till att musik har en rad goda effekter på hälsan tycks vara att musik dämpar stress. Därigenom kan musiken både påverka hur kraftigt vårt immunsystem arbetar mot infektioner, och bromsa inflammationer som bidrar till exempelvis åderförkalkning, depression och reumatiska sjukdomar.

Körsång stärker immunförsvar och hälsa

Publicerat Från forskningsfronten

För någon som sjungit i kör är det knappast förvånande att en rad vetenskapliga undersökningar visar att man blir gladare och på bättre humör av att sjunga i grupp. Det beror bland annat på att musik man gillar får en att frisläppa signalämnet dopamin, som stimulerar kroppens belöningssystem. Vidare vet man från flera studier, bland annat en svensk, att körsång… Läs vidare

Hur hjärnan uppfattar bildkonst

Publicerat Från forskningsfronten

Varför känner vi så lätt igen den porträtterade i en karikatyr? Varför fungerar mosaikerna av olika perspektiv i Cezannes stilleben? De senaste årtionden har vi lärt oss mycket om hur ögat och hjärnan uppfattar och processar synintryck. I en uppmärksammad artikel har Margaret Livingstone och Bevin Conway skissat några exempel på hur den forskningen hjälper oss att förstå vår upplevelse… Läs vidare