Kategoriarkiv: Från forskningsfronten

Musikträning utvecklar språkförmågan

Publicerat Earlier lectures, Från forskningsfronten
Kraus320x

Musikträning utvecklar hjärnans förmåga att hantera språk. Musiklektioner kan därför användas för att stärka språkförmågan hos barn och unga, och hjälpa barn från lågutbildade och socioekonomiskt svaga grupper att hålla jämna steg med andra i skolan. Det berättade professor Nina Kraus

Naturen kan dämpa stress och stärka hälsan

Publicerat Från forskningsfronten

En rad välgjorda vetenskapliga undersökningar visar att naturmiljöer påverkar vår hjärna på mycket hälsosammare sätt än stadsmiljöer. Att se naturmiljöer är avstressande, medan man behåller en hög stressnivå när man exponeras för en stadsmiljö. Promenader i tysta alléer och parker minskar ens grubblande och ältande av egna fel och misstag, medan promenader längs trafikerade gator inte har någon sådan effekt…. Läs vidare

Christian Gold: Bevisläget kring musikterapi vid psykisk ohälsa

Publicerat Earlier lectures, Från forskningsfronten
gold

Allt fler kliniska studier visar nu att musikterapi har effekt mot olika former av psykisk ohälsa. Det gäller inte minst depressioner, psykoser och autism. Det berättade Christian Gold när han besökte Kulturella hjärnan torsdagen 15 oktober 2015. Han är forskningsledare vid   forskningsinstitutet Uni Research i Bergen, och professor vid Institutionen för Musik vid Griegakademin, Bergens Universitet, dit han pendlar från… Läs vidare

Naturpromenader minskar grubbel och ältande

Publicerat Från forskningsfronten
skogspromenad

Promenader i naturen får oss att grubbla mindre över våra brister och tillkortakommanden, och det kan ha betydelse för vår mentala hälsa. Det visar spännande experiment av den unge forskaren  Gregor Batman vid Stanford, USA. Att då och då reflektera över brister och misslyckanden är både naturligt och nyttigt. Men om man fastar i en

Eckart Altenmüller: Apollos gåva och förbannelse – musikinlärning och musikers yrkessjukdomar

Publicerat Earlier lectures, Från forskningsfronten
altenmuellerB2

Professor Eckart Altenmüller från Hannover är en av världens ledande forskare kring vad som sker i hjärnan när man lär sig spela musik. Den 21 september gästade han ”Kulturella hjärnan” och talade om ”Apollos gåva och förbannelse”. Så fort man börjar spela och träna musik skapas nya kopplingar i hjärnan. Nämligen mellan den del som har hand om hörselintryck (”hörselcentrum”)… Läs vidare

Vi lär oss av att leka – råttor hjälper oss förstå hur!

Publicerat Från forskningsfronten
lek-wrestling2

Det är sedan länge känt att lek spelar stor roll för vårt lärande. Att leken utvecklar vår förmåga till problemlösning, kreativitet, abstrakt tänkande och språkutveckling. Och att den har stor betydelse för utvecklingen av våra sociala och emotionella förmågor. För att förstå hur det går till när vi lär oss av att leka –  vilka delar av hjärnan som är… Läs vidare

Musik, stress och immunförsvar

Publicerat Från forskningsfronten
violinspelare2-xchng322621_6834

En viktig anledning till att musik har en rad goda effekter på hälsan tycks vara att musik dämpar stress. Därigenom kan musiken både påverka hur kraftigt vårt immunsystem arbetar mot infektioner, och bromsa inflammationer som bidrar till exempelvis åderförkalkning, depression och reumatiska sjukdomar.

Körsång stärker immunförsvar och hälsa

Publicerat Från forskningsfronten
korsang-5 xchng 894163_33054042

För någon som sjungit i kör är det knappast förvånande att en rad vetenskapliga undersökningar visar att man blir gladare och på bättre humör av att sjunga i grupp. Det beror bland annat på att musik man gillar får en att frisläppa signalämnet dopamin, som stimulerar kroppens belöningssystem. Vidare vet man från flera studier, bland annat en svensk, att körsång… Läs vidare

Hur hjärnan uppfattar bildkonst

Publicerat Från forskningsfronten
cezanne3

Varför känner vi så lätt igen den porträtterade i en karikatyr? Varför fungerar mosaikerna av olika perspektiv i Cezannes stilleben? De senaste årtionden har vi lärt oss mycket om hur ögat och hjärnan uppfattar och processar synintryck. I en uppmärksammad artikel har Margaret Livingstone och Bevin Conway skissat några exempel på hur den forskningen hjälper oss att förstå vår upplevelse… Läs vidare

Empati – lida med eller känna för?

Publicerat Från forskningsfronten
Pieta2-Michelangelo

Att lida med eller känna för den som lider? Att själv lida och må dåligt, eller känna värme och sympati? Skillnaden blir viktig för alla som möter människor i svåra situationer,  särskilt om det sker yrkesmässigt. I en översiktsartikel i Current Biology beskriver Tania Singer och Olga Klimecki att skilda regioner i hjärnan är inblandade. Man kan träna sig att… Läs vidare

Kan musicerande stärka arbetsminne och lärande?

Publicerat Från forskningsfronten

  När barn tränar på musik så förbättras deras arbetsminne. De blir bättre på att hålla flera saker i huvudet samtidigt, och det har stor betydelse för deras förmåga inte bara att sjunga och spela, utan att lära sig en rad andra saker. Det är därför inte förvånande att en del studier visat att barn som aktivt ägnar sig åt… Läs vidare

Kan musik förbättra återhämtningen efter stroke?

Publicerat Från forskningsfronten

Att få lyssna på sådan musik man tidigare gillat stärker påtagligt återhämtningen efter en stroke. Särskilt om lyssnandet får börja tidigt. Det har  av en finsk forskargrupp visat med undersökningar som varit så övertygande att en av världens främsta medicinska tidskrifter, ”The Lancet”, uppmanat sjukvården världen över att börja omsätta rönen i praktisk vård och rehabilitering. Forskarvärlden är inte speciellt förvånad… Läs vidare

Musik kan lindra psykisk ohälsa

Publicerat Från forskningsfronten

Allt fler välgjorda vetenskapliga studier visar att olika former av psykisk ohälsa kan lindras med hjälp av musik. Både depressioner och psykoser (schizofreniliknande tillstånd) kan behandlas med musikterapier, om behandlingen ges regelbundet över längre tid. Symptomen dämpas och chansen ökar ordentligt att patienternas dagliga liv ska fungera. Även vid allvarligare störningar i autismspektrat har musikbehandlingar visat sig fungera. De har… Läs vidare