Glädjen i sorgsen musik – en överblick

Publicerat

Sorgsenhet ses oftast som något negativt, en respons på ogynnsamma, oroande och smärtsamma förhållanden. I konstnärliga sammanhang, däremot, ses sorgsenheten ofta i mer tillfredsställande sammanhang; sorgliga filmer, pjäser, målningar och musikstycken med är ofta populära. Forskarna och artikelförfattarna undersöker här hur sorgsen musik kan uppfattas som angenäm och kommer fram till att det är vid tre tillfällen: när det inte… Läs vidare

Musiken och hjärtat

Publicerat

Musik kan väcka och påverka känslor och tillstånd, parallellt med förändringar i hjärtaktivitet, blodtryck och andning. Studier som gjorts pekar på ett samband mellan hetsigare musik och snabbare hjärtrytm och andning. Nyare studier antyder att musik också kan skapa effekter lokalt i hjärtat. Patienter med hjärtsjukdomar har upplevt minskad smärta och minskad oro genom att lyssna på musik. Men, skriver… Läs vidare

Översikt: musik, hjärnan och rehabilitering

Publicerat , , , , , , ,

De senaste tio åren har intresset ökat för att använda musik i behandling och rehabilitering av olika neurologiska sjukdomar. Nya metoder har utvecklats för förbättra motoriska, kognitiva, språkliga och sociala färdigheter hos människor med olika sjukdomar. Under samma tid har kunskapen om hur musik bearbetas i hjärnan gjort stora framsteg. Dessa båda utvecklingsmönster börjar nu överlappa varandra och förståelsen för… Läs vidare

Urban miljö stressar mer än natur

Publicerat , ,

Försökspersoner utsattes för en milt stressande händelse, och fick sedan simulera bilkörning i tio minuter antingen genom ett urbant landskap med byggnader och industrier, eller genom ett naturlandskap. Det visade sig att de som simulerade körning genom ett urbant landskap hade högre blodtryck och högre elektrisk ledningsförmåga i huden, bägge tecken på stress. För det andra såg man att de… Läs vidare

Grönområden i grannskapet buffrar mot ohälsa

Publicerat , ,

En undersökning av 4500 nederländare visar att stressande livshändelser betydligt oftare leder till problem med fysisk hälsa och mentalt välbefinnande om det finns mycket grönområden inom tre kilometer från hemmet, än om det finns lite. Detta ser man även om man kontrollerar för utbildning, inkomst, ålder och kön.  (van den Berg et al, 2010)

Promenader i naturen minskar inåtvänt grubblande

Publicerat , ,

Nittio minuters promenad i naturmiljö men inte bredvid en stor väg nivå minskar dramatiskt hur mycket människor grubblar och ruvar över sina problem och tillkortakommanden. Det visar sig att promenad i natur också minskar aktiviteten i en del av hjärnan som man vet är inblandad i den typen av destruktiva inåtvända mentala processer. Författarna spekulerar över att detta kan vara… Läs vidare

Musikterapi har effekt på barn med autismspektrum-störning

Publicerat

En metaanalys av data från tio olika studier som undersöker musikterapi för att hjälpa barn med störningar i autismspektrat. Undersökningen visar att terapin förbättrar social interaktion, verbal kommunikation, social/emotionell reicprocitet, och kan förbättra barnets sociala relationer, inte minst med sina föräldrar. (Gerettsegger et al, 2014)

Musikterapi förbättrar behandling av depressioner

Publicerat , ,

Åttio patienter fördelades slumpvis mellan normal behandling mot depression, och därtill individuell musikterapi två gånger i veckan i tio veckor. Hos dem som fått musikterapi förbättrades depressionssymptom, oro och allmän funktionsförmåga betydligt mer än hos dem som inte fått det.  Musikterapi kan alltså förbättra behandlingen av depressioner. (Erkkilä et al, 2011)

Musikterapi kan hjälpa mot depression

Publicerat , ,

En metastudie av kliniska försök där musikterapi jämförts med standardbehandling mot depression. Fyra av fem studier visade att terapin hade effekt, men kvaliteten på studierna var låg, och de var för olika gjorda för att kunna slås ihop och analyseras tillsammans.  Musikterapi kan alltså vara effektivt mot depression, men noggrannare studier behövs. (Maratos et al, 2008)

Musik och signalämnen: belönar, minskar stress och ökar socialitet.

Publicerat , , , , ,

En omfattande översiktsartikel över de kemiska förändringar musik åstadkommer i nervsystemet, och de effekter dessa har. Musik slår på hjärnans belöningssystem, den minskar produktionen av stresshormoner och dämpar därmed stress, den påverkar kroppens immunförsvar och den slår på produktionen av signalämnen som uppmuntrar socialt beteende. Författarna är övertygade om att det är genom sådana mekanismer musik kan stärka hälsan. (Av… Läs vidare

Musik dämpar stress och påverkar immunförsvaret

Publicerat , , , ,

En systematisk metastudie som sammanfattar 63 publikationer som undersöker musiks effekter på stress och immunförsvar. Det finns starka belägg för att musik dämpar stress och minskar produktionen av stresshormonet kortisol, och att det leder till minskad produktion av signalämnen som driver inflammationer, samtidigt som produktionen av antikroppar, som försvarar oss mot infektioner, ökar. (Av Fancourt med flera, 2014)

Översikt om sångterapi vid stamning, Parkinson, afasi och autism.

Publicerat , , ,

En översiktsartikel om sjungandets effekt på olika neurologiska tillstånd. Flera studier visar att sångterapi fungerar bättre än konventionella talövningar mot stamning. Några pilotstudier antyder att den kan hjälpa mot talproblemen vid Parkinsons sjukdom. Vad afasi efter stroke har talövningar som bygger på melodiös intonation visat sig fungera bättre än andra, och sångbaserade terapier fungerar bättre än annan lek för att… Läs vidare