Nordisk musikterapikongress 8-12 augusti

Publicerat Blänkare

Den 8-12 augusti pågår den nionde nordiska musikterapikongressen NMTC 2018 i Stockholm.

Musikens potentiella betydelse som folkhälsoresurs får alltmer spridning och uppmärksamhet i samhället. Musikterapi är ett specifikt hälsovårdsyrke, men också ett internationellt erkänt forskningsområde med evidens inom bland annat autism, schizofreni och förvärvade hjärnskador. Musikterapi täcker ett brett fält av dagsaktuella problemområden som psykisk ohälsa, utbrändhet, depression, traumatiserade flyktingar – barn och vuxna –  och den växande gruppen multisjuka äldre inklusive personer med demens.

Kongressen startar den 8 augusti 15.30 på Kungliga Musikhögskolan, KMH, Valhallavägen 105.

Tal av rektor Cecilia Rydinger Alin och den nytillträdda professorn i Musik och hälsa, Eva Bojner Horwitz, varvas med musikaliska inslag med kulning (traditionell lockropssång), en jazztrio och världspianisten och professorn Staffan Scheja.

Därefter följer kongressens första keynote-föreläsning: Music and Emotions, med Patrik N Juslin, professor i musikpsykologi vid Uppsala Universitet.

Kongressen fortsätter sedan på Rönneberga på Lidingö 8-12 augusti. Hela programmet finns på www.nmtc2018.se.

.