Musik – en nyckel för att förstå hjärnan

Publicerat Blänkare

Musik är en nyckel för att förstå hjärnan, skriver Stefan Koelsch i tidskriften Neuron Investigating the neural encoding of emotion with music (27 juni 2018; kräver prenumeration).

Musik påverkar alla områden i hjärnan som har med känslor att göra och är därför är musik en utmärkt ingång för den som vill studera hjärnans funktioner på djupet. Dessutom skriver Koelsch att förmågan att synkronisera rörelser i grupp till en gemensam, yttre puls är unik för människan. Dans och musik har sannolikt spelat en viktig roll när vår art har utvecklats.

Koelsch, professor vid universitetet i Bergen, är en av de ledande forskarna i det spännande, växande forskningsfält som handlar om kulturens effekter på hjärnan. Han har hållit en föreläsning i vår serie Den kulturella hjärnan. Läs också artikeln Hur musik skapar känslor för en kort introduktion till hans forskning.