Tidig musikundervisning förbättrar barns språkförmåga

Publicerat Blänkare

Redan en lekfull musikundervisning kan förbättra barns språkförmåga, enligt en ny finsk studie. Vi rekommenderar att regelbunden musiklek tidigt görs till en del av skolundervisningen, skriver Tanja Linnavalli et al. i studien Music playschool enhances children’s linguistic skills (Scientific Reports, 8 juni 2018).

Linnavalli et al. studerade 5-6-åriga barn som 45 minuter i veckan deltog i en musiklekskola. De barn som fick musikundervisning jämfördes med två kontrollgrupper, varav den ena fick en motsvarande dansundervisning och den andra inte deltog i några extra aktiviteter. Efter två år kunde de konstatera tydliga språkliga förbättringar hos de barn som deltog i musiklekskolan jämfört med de andra grupperna.

We compared the development of music playschool children to their peers either attending to similarly organized dance lessons or not attending to either activity. Music playschool significantly improved the development of children’s phoneme processing and vocabulary skills. No such improvements on children’s scores for non-verbal reasoning and inhibition were obtained. Our data suggest that even playful group music activities – if attended to for several years – have a positive effect on pre-schoolers’ linguistic skills. Therefore we promote the concept of implementing regular music playschool lessons given by professional teachers in early childhood education.