Expertkonferens om kultur och hälsa 4 maj 2018

Publicerat Blänkare

Kultur och hälsa genom hela livsspannet – ett kunskapsfält med potential

Nordisk expertkonferens den 4 maj 2018

Kompetenscentrum för kultur och hälsa vid Stockholms läns landsting bjuder in till en dag där nordiska forskare och verksamma inom vård, omsorg och kultur delar med sig av sina erfarenheter

Kultur och hälsa är ett växande kunskapsfält i de nordiska länderna. Fältet har potential att komplettera och bidra till ökad hållbarhet inom dagens vård och omsorg. Konferensen är ett försök att spegla den bredd av kompetenser och synsätt som präglar området och öppna upp för ett nordiskt erfarenhetsutbyte. Tanken är att bidra till ökad kunskap genom att uppmuntra till en fördjupad förståelse mellan olika parter: forskare med olika bakgrund, kulturutövare, verksamma på fältet och beslutsfattare.

Huvudtalare är Lord Howarth of Newport, vice ordförande i den brittiska All-party Parliamentary Group on Arts, Health and Wellbeing och är en av upphovspersonerna bakom rapporten Creative Health: The Arts for Health and Wellbeing 2017. Rapporten tydliggör med forskning, goda exempel och en samhällsanalys den potential som konst och kultur har för att bidra till människors hälsa och understryker att samhället inte har råd att negligera denna kunskap.

Professor emeritus Gunnar Bjursell från Den kulturella hjärnan vid Karolinska institutet håller i det avslutande panelsamtalet.

Program och anmälan: http://kulturochhalsa.sll.se/nordisk-kultur-och-halsakonferens

Konferensen är öppen för allmänheten, men anmälan krävs.

Tid: Fredag 4 maj kl. 08.45-17.15

Plats: Coor Konferens-och utbildningscenter, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Solnavägen 30, Stockholm

Arrangör: Kompetenscentrum för kultur och hälsa vid SLL inom det svenska kulturprogrammet för Nordiska ministerrådet 2018.

Språk: Engelska