Allt mer evidens för musikens hälsofrämjande effekter – en genomgång av forskningsläget

Publicerat Blänkare

Musik spelar en viktig roll när neurobiologerna försöker förstå vad det innebär att vara människa, sade Robert Zatorre nyligen på en konferens om musik, hälsa och hjärnforskning. Zatorre är neurobiolog vid Montreal Neurological Institute and Hospital och studerar tal och musik.

Konferensen, som hölls av amerikanska National Institutes of Health i samarbete med Kennedy Center, ägnades åt en grundlig genomgång av forskningsläget. En panel bestående av 25 experter berättade om nya vetenskapliga genombrott och de terapeutiska tillämpningar som förhoppningsvis blir följden. Konferensen ingick i Sound Health Initiative, som vi har berättat om tidigare. Flera av talarna är säkert bekanta för våra läsare, som Nina Kraus, Laurel Trainor och Isabelle Peretz.

Mycket tyder på att musikundervisning hjälper barn att utveckla språk och koncentrationsförmåga, sade neurobiologen John Iversen under konferensen. Även för vuxna har musik positiva effekter: aktivt musiklyssnande eller musikutövande aktiverar flera neurala nätverk som tros ha med självkontroll att göra, vilket kan vara en hjälp mot depression.

Enligt en studie som presenterades på konferensen bidrar körsång till att minska stress. Musik tros också förbättra minnet, samt ha ångestdämpande och smärtlindrande effekter. Och man behöver inte vara en professionellt utövande musiker; allt fler forskningsresultat tyder på att även en åldrande hjärna påverkas positivt av musik.

En rapport från konferensen kan läsas här: NIH/Kennedy Center workshop on music and the brain: Finding harmony