Dans: inte bara för nöjes skull, och inte bara för de skickligaste

Publicerat Blänkare

Studier av dansens neurobiologiska effekter på människan är fortfarande ett ungt  forskningsfält, skriver Julia Christensen, postdoc vid City University of London i studien ”Not all about sex: neural and biobehavioral functions of human dance” (kräver inloggning).

Dans har varit karaktäristiskt för människan genom hela hennes historia. Tillsammans med Camilo Jose Cela-Conde och Antoni Gomila sammanfattar Christensen rön från såväl arkeologi som utvecklingspsykologi, för att förstå dansens djupare neurobiologiska effekter på människan. Studien ifrågasätter fyra vanliga påståenden: att dans (1) bara är till för nöjes skull, (2) bara handlar om sex, (3) handlar om att stärka kollektiv sammanhållning, (4) bara är till för de skickligaste. ”This review aims to take a step toward a systematization of an emerging avenue of research: a neuro- and biobehavioral science of dance”, skriver de.