Ny studie: dans förstärker musikens hälsoeffekter

Publicerat Blänkare

Musik är intimt kopplat till rörelse, känslor och välbefinnande, skriver Nicolò Bernardi,, Antoine Bellemare-Pepin och Isabelle Peretz i en ny studie om dansens påverkan på känslolivet. De är alla tre verksamma vid International Laboratory for Brain, Music and Sound Research (BRAMS) i Montreal. Peretz är professor i psykologi vid universitetet i Montreal och deltog i vårt symposium Brain and Culture I, 2016.

De kanadensiska forskarna lät sina försökspersoner dansa fritt till musik och jämförde med kontrollgrupper som lyssnade stillasittande eller härmade samma rörelser utan musik. Det framgår tydligt att dans förstärker musikens positiva effekter på känslolivet, skriver forskarna. De drar slutsatsen att ”the combination of movement and music during dance results in a distinct state characterized by acutely heightened pleasure, which is of potential interest for the use of dance in therapeutic settings.”

Deras studie, ”Enhancement of Pleasure during Spontaneous Dance”, publicerades i Frontiers in Human Neuroscience 29 november 2017 och kan läsas gratis här.