Intervju med Mihály Csíkszentmihályi

Publicerat Blänkare

Den ungerske psykologen Mihály Csíkszentmihályi har blivit känd för begreppet flow – den lustfyllda koncentration som man uppnår om man arbetar med något man verkligen är intresserad av. Oavsett vad vi arbetar med trivs människor bäst i kreativa och krävande situationer, menar han, förutsatt att kraven ligger på en rimlig nivå. Är kraven för höga i förhållande till vår förmåga blir vi stressade och ångestfyllda; är kraven för låga blir vi uttråkade och apatiska.

Framgångsrika forskare av Csíkszentmihályis slag söker alltid efter flow – hur gör han själv för att hitta dit? I Europe’s Journal of Psychology intervjuas han om sitt liv och om vad som fortfarande driver honom. Han började som fattig immigrant i USA med 1,25 dollar i fickan, berättar han för Izabela Lebuda från universitetet i Wrocław. Läs intervjun här: A window into the bright side of psychology.

Mihály Csíkszentmihályi deltog i vårt seminarium Brain and Culture II och höll föredraget ”Flow and the quality of life”, som kan ses här. (Youtube-länk.)