McMaster University kombinerar dans och hjärnforskning

Publicerat Blänkare

De senaste tio åren har neurobiologisk forskning om musikens effekter på hjärnan gått från att vara ett udda specialområde till ett aktivt, spännande forskningsfält. På McMaster University i Hamilton, Kanada, tror man att neurobiologisk forskning kring dans kan genomgå samma utveckling. Universitetets LiveLab vill bli en internationellt ledande institution på detta område. Läs pressmeddelandet Is dance ”the next wave” in cognitive neuroscience?

Dans är intressant ur ett neurobiologiskt perspektiv eftersom den ger insikt hur hjärnan fungerar när det gäller motorik och inlärning. Dans har också värdefulla hälsofrämjande effekter:

Dance is being used increasingly as a therapeutic intervention for movement and coordination disorders, including Parkinson’s disease and developmental coordination disorder. In addition, dance movement therapy is used as a psychotherapeutic treatment for a host of cognitive and emotional disorders, including autism, posttraumatic stress syndrome, and eating disorders. Moreover, social dancing is used as a quality-of-life activity for people suffering from syndromes like Alzheimer’s disease to improve sociality and reduce loneliness.

Professor Laurel Trainor, som leder McMasters Auditory development lab, deltog i vårt seminarium Brain and Culture II. Se en videoupptagning av hennes föredrag.