Musik som komplement till smärtstillande medicin

Publicerat Blänkare

Den ökande användningen av smärtstillande mediciner – de beskriver det som en ”epidemi” – gör det nödvändigt att hitta alternativa eller kompletterande behandlingar, skriver Peter Chai med flera i en artikel i Journal of Medical Toxicology (23 juni 2017). Här har musikterapi en viktig uppgift att fylla.

Artikeln ”Music as an Adjunct to Opioid-Based Analgesia” kan läsas här (länken går till en sammanfattning; hela texten ligger bakom en betalvägg).