Brain and Culture-föreläsning: Mihály Csíkszentmihályi

Publicerat Blänkare

Den ungerske psykologen Mihály Csíkszentmihályi deltog i vårt symposium Brain and Culture II och höll vår första Georg Klein Lecture.

Csíkszentmihályi är känd för begreppet flow, det lustfyllt koncentrerade mentala tillstånd som han har givit namn åt. I en tid när så mycket handlar om underhållning och bekvämlighet kan det han säger låta paradoxalt: människan är gjord för arbete. Hon mår bra av arbete, framförallt krävande arbete, så länge kraven ligger på rätt nivå för att göra arbetet stimulerande. För höga krav gör oss stressade och olyckliga, medan för låga krav gör oss uttråkade och apatiska. Csíkszentmihályi är professor i psykologi vid Claremont Graduate University.

Se en videoinspelning av Csíkszentmihályis föreläsning ”Flow and the quality of life”.

Vidareläsning: Csíkszentmihályis bok Flow: den optimala upplevelsens psykologi finns i svensk översättning (1992; senaste utgåva 2016).