Brain and Culture-föreläsning: Laurel Trainor

Publicerat Blänkare

Laurel Trainor har gjort banbrytande neurobiologisk forskning om små barns förmåga att uppfatta musik. Redan vid sex månaders ålder kan barn urskilja tempoväxlingar i folkmusik, enligt henne. Trainor är professor och leder McMaster Institute for Music and the Mind i Hamilton, Kanada.

Laurel Trainor deltog i vårt symposium Brain and Culture II. Se en videoupptagning av hennes föredrag ”Music that Moves Us: Rhythm, Beat, Expectation, Prediction and Interpersonal Synchronization. Bland annat berättade hon att de studier hon har gjort tyder på att barn som gungas rytmiskt till musik blir mer benägna att hjälpa andra.