Musikaliska improvisationer i fMRI-scanner

Publicerat Blänkare

Musikern och forskaren Charles Limb (University of California) har tittat närmare på hur hjärnan arbetar hos improviserande musiker. Han bad jazzmusiker och rappare att spela musik medan de låg i en fMRI-scanner. Vad han kom fram till berättar han om i sitt TED Talk Your brain on improv.