Kan träning göra vem som helst till mästare?

Publicerat Blänkare, Från forskningsfronten

Nyligen skrev Dagens Nyheter om K. Anders Ericsson, psykologiprofessor vid Florida State University.  Ericsson menar att rätt sorts träning kan locka fram oanade förmågor inom människor. Han har fått en försöksperson att gå från att minnas åtta siffror till att minnas 82 siffror i följd. Ericsson har studerat idrottsmän och musiker, och sprider nu sin vision till företagsledare och politiker.

Begreppet talang är överskattat, menar Ericsson: ”Jag tror att det för ofta används för att sortera bort människor.”

Fredrik Ullén vid Karolinska Institutet är skeptisk till tanken att träning kan göra vem som helst till en mästare.

Ullén, som vid sidan av forskarkarriären på Karolinska institutet själv är en internationellt erkänd konsertpianist, genomförde nyligen en stor studie på över 10 000 tvillingar, för att undersöka arvet och miljöns påverkan på musikalitet. Bland annat testade han enäggstvillingars gehör – två mänskliga spegelbilder som vuxit upp i samma omgivning och bär identiska gener.

Han blev själv förbluffad.

– Jag hade förstås förväntat mig att den enäggstvilling som tränar mer också utvecklar ett bättre gehör. Men icke sa Nicke, det visade sig faktiskt att inom tvillingparen försvinner hela det sambandet.

Många timmar framför pianot ledde inte givet till bättre gehör. Sambandet i Ulléns studie verkade alltså mer drivet av genetik än av påverkan från träning.

Läs artikeln här: DN 2017-04-08 ”Därför måste man gilla ett magplask för att bli bäst”