Samband eller orsak och verkan: musik och icke-musikaliska färdigheter

Publicerat Föreläsningsserien den kulturella hjärnan, Våra föreläsningar

e-schellenbergProfessor E. Glenn Schellenberg, professor vid University of Toronto, ledare för the Music and Cognition Lab, besökte Kulturella Hjärnan den 6 december 2016 för att tala om ’Music Training and Nonmusical Abilities: Associations or Causation?’

E Glenn Schellenberg beskriver själv sin presentation som en ’kritisk genomgång av forskning som undersökt samband mellan musikalisk övning och icke-musikaliska färdigheter, med fokus på tillgänglig evidens för orsakssamband’. Hans slutsats är dels att det finns samband, dels att det förefaller vara så att viss musikalisk övning kan förbättra vissa färdigheter hos vissa människor. Samtidigt, påpekar E Glenn Schellenberg, är det så att barn som tar lektioner i musik kan skilja sig från andra barn på många sätt, som bidrar till besluten att lära sig spela eller studera musik. Dessa olikheter måste tas med i beräkningen, innan man kan dra några slutsatser om musikens förmåga att utveckla även icke-musikaliska färdigheter.

Professor Schellenbergs presentation finns på Youtube