Peter Vuust om rytmer och hjärnan

Publicerat Earlier lectures, Föreläsningsserien den kulturella hjärnan

vuust_22_06Musikens rytmer har en anmärkningsvärd förmåga att få våra sinnen och kroppar att röra sig. Peter Vuust berättade vid sitt besök den 23 november om hur hjärnan bearbetar rytm och rytmisk komplexitet. Den teori han talade om – predictive coding – antar att hjärnans funktioner är hierarkiskt ordnade för att spegla grundläggande överlevnadsmekanismer kopplade till förutsägelser om händelser som inte inträffat ännu.

Peter Vuust diskuterade också olika forskningsartiklar kring effekter knutna till rytmiska figurer som synkoper, polyrytmik och vad som enklast beskrivs som ’sväng’ eller ’groove’ och menade att dessa kan ses som specialfall inom ’predictive coding’.