Naturen kan dämpa stress och stärka hälsan

Publicerat Från forskningsfronten

walking2-on-the-mountain-2-1566592

En rad välgjorda vetenskapliga undersökningar visar att naturmiljöer påverkar vår hjärna på mycket hälsosammare sätt än stadsmiljöer.

  • Att se naturmiljöer är avstressande, medan man behåller en hög stressnivå när man exponeras för en stadsmiljö.
  • Promenader i tysta alléer och parker minskar ens grubblande och ältande av egna fel och misstag, medan promenader längs trafikerade gator inte har någon sådan effekt.
  • Att bo i närheten av grönområden och natur minskar risken att traumatiska livshändelser ska leda till fysiska och psykiska hälsoproblem.

Att hälsan befrämjas av att vara i och nära natur är därför väl belagt. Men många praktiska frågor återstår att besvara. I vilka situationer har det stor effekt på hälsan att ge sig ut i naturen, och när är det ”bara” trevligt? Ska det vara många korta promenader, eller långa vandringar någon gång ibland? Och så vidare.

Två lite längre artiklar här på sajten kring dessa frågor:

Naturpromenader minskar grubbel och ältande

Staden stressar hjärnan!

Några viktiga vetenskapliga publikationer:

One Response to “Naturen kan dämpa stress och stärka hälsan”

Kommentarer stängda