Musik kan lindra psykisk ohälsa

Publicerat Från forskningsfronten

deppigscarymyr2Allt fler välgjorda vetenskapliga studier visar att olika former av psykisk ohälsa kan lindras med hjälp av musik.

Både depressioner och psykoser (schizofreniliknande tillstånd) kan behandlas med musikterapier, om behandlingen ges regelbundet över längre tid. Symptomen dämpas och chansen ökar ordentligt att patienternas dagliga liv ska fungera.

Även vid allvarligare störningar i autismspektrat har musikbehandlingar visat sig fungera. De har i flera undersökningar visat sig vara bättre än andra sorters lek för att etablera kontakt och kommunikation.

Läs mer om några viktiga undersökningar: