Kan musik förbättra återhämtningen efter stroke?

Publicerat Från forskningsfronten

vinylskiva4-xchng1382169_59970888Att få lyssna på sådan musik man tidigare gillat stärker påtagligt återhämtningen efter en stroke. Särskilt om lyssnandet får börja tidigt. Det har  av en finsk forskargrupp visat med undersökningar som varit så övertygande att en av världens främsta medicinska tidskrifter, ”The Lancet”, uppmanat sjukvården världen över att börja omsätta rönen i praktisk vård och rehabilitering.

Forskarvärlden är inte speciellt förvånad över att kultur visat sig hjälpa strokepatienter. Sedan länge har man vetat att råttor som getts strokeliknande skador återhämtar sig betydligt bättre om de sätts i en bur med en massa leksaker, än om de sätts i en normal bur. Olika sorters stimulans hjälper alltså hjärnan att återhämta sig.

Världen över undersöker därför forskare idag olika sätt att stimulera patienter kulturellt efter en stroke, inte minst med olika former av kultur. Till exempel med musik, konstnärligt skapande, litteraturlyssnande och dans.

Lyssna på en av forskarna

Den första forskare som tydligt visade att musik hjälper återhämtningen efter en stroke, Teppo Särkämö, gästade nyligen Kulturelle hjärnan-initiativet.

Du kan också titta på hans föreläsning.

Läs mer om några viktiga undersökningar:

Länkens text som kommer nonchaleras