Kan kulturella aktiviteter hjälpa mot demens?

Publicerat Från forskningsfronten

äldredam800

 

Mycket tyder på att man kan motverka och lindra demens med olika former av kulturell stimulans. Videon nedan visar bara ett av många väldokumenterade fall där musiklyssnande kunnat föra svårt dementa personer tillbaka till minnen och kommunikation. Välkontrollerade studier visar att musikterapi generellt är välgörande för dementa, och minskar risken för utbrott av upphetsning och stress.

Även konstvisningar för dementa tycks ha goda effekter. Och regelbundet dansande/rytmiska rörelser stärker inte bara benstommen och minskar risken för benbrott hos äldre. Det förbättrar också rena minnes- och tankeförmågor, och kan därigenom förebygga och fördröja demens.

Läs mer om några viktiga undersökningar:

Konkret exempel: Henrys ungdomsmusik

Konkret exempel: Konst för demenssjuka på MoMa