Barn som musicerar får bättre arbetsminne och lättare att lära

Publicerat Från forskningsfronten

violinistteckning-xchng1396028_32971291Musikträning stärker barns arbetsminne, som spelar en stor roll för många sorters inlärning. Det har nu visats av en grupp svenska forskare med professor Torkel Klingberg i spetsen. Därigenom har vi fått klart för oss att det inte bara finns ett statistiskt samband mellan musikträning och god förmåga att lära sig, utan ett orsakssamband. Och vi har blivit lite klokare kring vad det sambandet beror på.

I en rad undersökningar har man senaste årtiondet sett att barn som tränar musik klarar skolan bättre än andra barn, och att ju mer man tränar, desto större är sannolikheten för att det ska gå riktigt bra. Eftersom de flesta av undersökningarna har varit jämförelser i efterhand kan man dock inte veta om det beror på att barn som redan från början är mer begåvade också tränar musik mer, eller om musicerandet i sig stärker förmågan att lära sig.

Klingberg600
Professor Torkel Klingberg

Nu har en svensk forskargrupp under professor Torkel Klingberg följt över 300 barn över flera år, och studerat något som kallas arbetsminnet, som lite förenklat är förmågan att hålla ett antal saker aktiva i huvudet samtidigt. Forskarna har redan tidigare sett att ju bättre arbetsminne barnen har, desto enklare har de att lära sig både läsa, räkna, memorera fakta, se mönster och förstå samband.

När forskarna följde barnen var det tydligt att arbetsminnet utvecklades snabbare hos de barn som tränade musik, och ju fler timmar per vecka de tränade, desto starkare var ökningen. Även om man bara jämförde barn med samma familjebakgrund, eller barn som i övrigt sysslade med samma sak på fritiden var effekten tydlig: Ju mer man tränade musik, desto mer stärktes arbetsminnet.

Forskarna kunde därigenom för det första konstatera att det finns ett orsakssamband, där det är musikträningen i sig som stärker inlärningsförmågan. För det andra kunde de förklara hur det går till: Att musicera är komplicerat, och kräver att man håller många saker i huvudet samtidigt. Musikträning stärker därigenom arbetsminnet, som sedan i sin tur gör det lättare att lära sig en rad av de olika saker man ägnar sig åt i skolan.

One Response to “Barn som musicerar får bättre arbetsminne och lättare att lära”

  1. Tidskrifter forskning | Pearltrees

    […] Barn som musicerar får bättre arbetsminne och lättare att lära | Den kulturella hjärnan. Musikträning stärker barns arbetsminne, som spelar en stor roll för många sorters inlärning. […]

Kommentarer stängda