Introduktion och vägvisare: hjärna-lärande

Publicerat Från forskningsfronten

barn läser xchng 227401_6794 kvadrat free jwarlettaMycket spännande forskning har senaste åren växt fram i skärningspunkten mellan utbildningsvetenskap, hjärnforskning och kognitiv psykologi. Vi har därför skapat en introduktion till detta forskningsfält, som samtidigt fungerar som vägvisare till de främsta forskningsgrupperna och centrumbildningarna i fältet, och till olika initiativ för att presentera och sprida de kunskaper denna forskning har gett.

Ladda ner introduktionen här:

Det framväxande forskningsfältet hjärna – lärande (pdf)