Tango förbättrar rörelseförmåga vid Parkinsons sjukdom

Publicerat Från forskningsfronten

Madeleines tangoövningar2En kontrollerad studie som visar att Parkinsonpatienter som får dansa argentinsk tango två gånger i veckan blev betydligt bättre än de som inte fått dansa vad gäller egenskaper som balans, gånghastighet och finmotorik.

Många mindre studier har visat att olika former av dans och rytmiska rörelser till musik har positiva effekter på Parkinsonpatienter. Amerikanska forskare har nu gjort en större kontrollerad studie, där ett sextiotal patienter delades upp i två grupper, en kontrollgrupp, och en som gavs två lektionspass med pardans – argentinsk tango.

Medan situationen för de patienter som inte fick dansa var i stort sett oförändrad under undersökningen förbättrades egenskaper som balans och rörelseförmåga efter 12 månader påtagligt hos dem som fick danslektioner. På en skala som ofta används för att gradera Parkinsons sjukdom (MDS-UPDRS-3) sjönk tangoelevernas score med 28% (12,8 poäng).

Forskarna drar slutsatsen att intervention med tangolektioner utan tvivel förbättrat situationen för patienterna i undersökningen, och att långsiktig behandling med tangolektioner skulle kunna påverka utvecklingen av sjukdomen hos Parkinsonpatienter.

One Response to “Tango förbättrar rörelseförmåga vid Parkinsons sjukdom”

  1. Kultur som medicin | Anna Starbrink

    […] hjärnor och bidra till att nya synapser skapas. En intressant studie visar att människor med parkinsons sjukdom kan få en betydligt bättre situation om de dansar tango – och mer lustfylld medicinsk behandling är väl svårt att tänka sig. Biverkningarna lär vara […]

Kommentarer stängda