Kulturministern på besök

Publicerat Blänkare, Den kulturella hjärnan i media

Lena Adelsson och Fredrik Ullen2Kulturminister Lena Adelsohn-Liljeroth har varit på besök hos ”Den kulturella hjärnan” på Karolinska Institutet. Det skedde onsdagen 29/5. Besöket började med en kort presentation av webbportalen  och en diskussion om hur den kan komma till nytta i arbetet att utnyttja kultur för att stärka hälsa och lärande.

–  Idag har vi vetenskaplig evidens från hela världen för att t.ex. musicerande stärker inlärning, att musik kan dämpa smärta och att dans lindrar symptom vid Parkinsons sjukdom, sade kulturministern. Det är en framgång som vi måste ta vara på och resultaten måste bli lätt sökbara på internet.

Besöket fortsatte med att professorerna Torkel Klingberg och Fredrik Ullén berättade om sina forskniongsområden: Torkel berättade om nya undersökningar som visar hur stor betydelse arbetsminnet har för olika former av inlärning, och hur det i sin tur kan tränas upp genom bland annat musicerande. Fredrik hakade sedan på och beskrev hur man kunnat finna tydliga förändringar i hjärnan hos dem som musicerar mycket intensivt.

Efter en titt på den magnetröntgenkamera som både Torkel och Fredrik använder för att kartlägga hjärnaktiviteten hos sina försökspersoner förflyttade man sig till Hagströmerbiblioteket i Solna gamla Tingshus vid Hagaparken, där rektor Anders Hamsten bjöd på lunch, och bibliotekets skapare och föreståndare Ove Hagelin visade några rariteter i samlingarna.

– Jag har länge varit övertygad om kulturens betydelse för hälsan och var engagerad i frågan redan när jag satt i riksdagen, berättar kulturminister Lena Adelsohn-Liljeroth. Under åren har jag fått olika projekt beskrivna men saknat kopplingen till relevant forskning. Det senare är viktigt eftersom det ofta efterfrågas från ekonomer, läkarkåren och andra politiker.

Text: Henrik Brändén, 2013-06-04
Bild: Kulturminister Lena Adelsohn-Liljetroth med hjärnforskaren och pianisten Fredrik Ullén.