Tidig musikträning stärker koordinationen

Publicerat Från forskningsfronten

trummpojke399Musikträning före skolåldern leder till bättre förbindelser mellan de två hjärnhalvornas sensoriska och motoriska centra, och ger därigenom bättre förmåga att senare i livet koordinera sinnesintryck och rörelser.

Det är sedan tidigare väl känt att intensiv musikträning leder till fysiska förändringar av hjärnans struktur, bland annat i förbindelsen mellan den vänstra och högra hjärnhalvan. Man har också tidigare visat att denna effekt varit kraftigast hos människor som börjat träna musik tidigt, men det har varit oklart ifall det berott på att de som börjat träna tidigt fått mer total träning, eller på just det faktum att de börjat tidigt.

Robert Zatorre och hans medarbetare har nu jämfört 36 musiker med lika lång träning, hälften som startat före sju års ålder och hälften som startat efter. Han har då sett att de som startade träningen tidigare i genomsnitt har bättre förbindelse mellan de två hjärnhalvornas sensoriska och motoriska centra. (Och musicerande handlar ju i hög grad om just att kunna koordinera hörselintryck med rörelser.) Och att de i tester visar sig vara bättre på timing och synkronisering av rörelser utifrån hörsel- och synintryck.

Just denna förbindelse vet man sedan tidigare utvecklas kraftigt mellan sex och åtta års ålder. Det är därför lätt att förstå att intensiv musikträning före och under denna ålder kan påverka och förstärka denna utveckling.