Slå på en gen och få minnet åter?

Publicerat Från forskningsfronten

gammal man 200 Xchng mocra free 1194225_77587845Forskare har gett senila möss minnesförmågan åter genom att i hjärnans hippocampus slå på produktionen av ett enda protein. Som fäster kemikalier vid somliga gener i nervcellerna, och därigenom stänger av generna. Kan detta utnyttjas för att hejda demens hos människor?

Kognitiva förmågor (tänkande, minne) sjunker successivt vid åldrande. Forskare i Heidelberg har nu sett att åldrande åtföljs av minskad bildning i hippocampus av ett protein (DNA metyltransferaset Dnmt3a2) som fäster kemikalier (metylgrupper) på speciella ställen på DNAt, och därigenom håller nere användningen av olika gener.

Sedan visade de att möss som tack vare genteknik bildar extra mycket av detta protein på ålderns höst inte alls fick sådana problem med att lära sig och minnas saker, som normala, åldrade möss. Proteinet tycks alltså genom att fästa metylgrupper på strategiskt utvalda ställen hjälpa till att hålla senilitet och demens stången. Ja, de tyska forskarna visade också att mängden av detta protein påverkar inlärning och minne även hos yngre möss!

Forskarna föreslår därför att detta protein skulle kunna vara ett fungerande mål för läkemedel för att återskapa och förbättra inlärning och minne hos äldre.